Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

§ 1
Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), dotyczy zakupu biletu dostępnego w
sprzedaży internetowej, biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje/imprezy
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Pl. Solidarności 1 (zwanym dalej „Centrum”).

 1. Zakup biletów w systemie zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej możliwy
  jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu, który jest dostępny na stronie
  www.ecs.gda.pl.
 2. Zakup biletów wstępu do Centrum możliwe jest na stronie internetowej pod adresem www.bilety.ecs.gda.pl wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.
 3. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Centrum obejmuje grupy zorganizowane
  oraz osoby indywidualne.
 4. Zakup biletu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej jest możliwy w przypadku:
  1. realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej płatności za pomocą systemu PayU, lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU
  2. dostępności wolnych miejsc.
 5. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. Zakup biletów indywidualnych i grupowych dotyczy następujących atrakcji: wystawy stałej, wydziału zabaw, warsztaty inne wydarzenia specjalne
 7. Na organizowane przez Centrum wydarzenia specjalne można zakupić wyłącznie
  bilety indywidualne.
 8. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej
  niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danego wydarzenia (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.
 9. Sposób odbioru biletów na inne wydarzenia zostanie każdorazowo określony w
  regulaminie danego wydarzenia.
 10. Kupujący w celu internetowego zakupu biletów, o których mowa w Regulaminie musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 11. Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie.

§ 2
Zakup biletów w sprzedaży internetowej

 1. Każdy internetowy zakup wymaga uiszczenia opłaty poprzez dokonanie transakcji za pośrednictwem PAYU, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów oraz uprzedniej rejestracji.
 2. Przy internetowym zakupie biletów należy dokonać wyboru rodzaju biletu oraz dnia i godziny wizyty w Centrum (w przypadku biletów grupowych) oraz na Wydziału
  Zabaw, następnie w formularzu należy wpisać wymagane dane: imię, nazwisko osoby rezerwującej lub pełną nazwę nabywcy, adres e-mail, odpowiedni rodzaj i liczbę biletów z dostępnych kategorii cenowych. W celu otrzymania faktury VAT trzeba zaznaczyć opcję ”Z Fakturą” oraz wskazać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT:
  • imię nazwisko lub nazwę nabywcy;
  • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica);
  • numer NIP.
 3. Opłata za zakup biletów biletu dostępnego w sprzedaży internetowej dokonywana
  jest za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty.
 4. W celu skutecznego zakończenia zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej, należy w ciągu 15 minut od chwili wybrania biletu w Centrum, dokonać płatności. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do ogólnej puli.
 5. W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zakupu zgodnie z ustępem powyższym,
  system wyśle na podany adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail z
  potwierdzeniem zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej.
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb zakupu biletów dostępna jest w zakładce "Polityka Prywatności"
 7. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na
  zarezerwowanie biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie e-mailach.
 8. Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w regulaminach właściwych atrakcji/imprez.
 9. Reklamacje należy zgłaszać na adres reklamacje@ecs.gda.pl.