Cennik

WYSTAWA STAŁA
CENA BILETU / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 35 zł
bilet ulgowy / 30 zł
bilety grupowe | 11–50 osób
              bilet grupowy normalny / 32 zł
              bilet grupowy ulgowy / 25 zł
bilet rodzinny | pakiet 2+2 lub 2+3 / 95 zł
Przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej).
Dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy.

▪ posiadacz KARTY DUŻEJ RODZINY
             bilet normalny / 28 zł
             bilet ulgowy / 24 zł
             bilet rodzinny | pakiet 2+2 lub 2+3 / 70 zł
▪ posiadacz METROPOLITALNEJ KARTY DO KULTURY
bilet normalny / 28 zł
bilet ulgowy / 24 zł
▪ posiadacz KARTY TURYSTY
bilet normalny / 28 zł
bilet ulgowy / 24 zł
▪ posiadacz KARTY „MOJE MIASTO GDYNIA”
bilet normalny / 28 zł
bilet ulgowy / 24 zł

WÓZKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ 
Wózki dla osób dorosłych (2 sztuki) są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji – zapytaj przy kasach.

BILET ULGOWY 
Przysługuje: 
▪ osobom fizycznym za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia

BILET BEZPŁATNY
 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ posiadaczom Karty Mieszkańca Gdańska / jeden raz w każdym roku kalendarzowym,
  Kartę Mieszkańca można założyć tu: jestemzgdanska.pl
▪ gościom z Ukrainy na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 
WYSTAWA STOCZNIA 
CENA BILETU / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 15 zł
bilet ulgowy / 10 zł
▪ ulgi / takie same jak przy zakupie biletów na wystawę stałą
bilet specjalny / 12 zł
▪ dostępny tylko przy jednoczesnym zakupie biletu na wystawę stałą i tylko w kasach ECS
WARSZTATY RODZINNE 
CENY BILETÓW
bilet na warsztaty dla dziecka / 10 zł (1-3 szt.)
bilet dla opiekuna - bezpłatny / 0 zł (1 szt.)
WYDZIAŁ ZABAW 
CENY BILETÓW
▪ dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna
/ oferta dla dzieci 0–10 lat
bilet normalny / 9 zł
bilet ulgowy / 5 zł
▪ dziecko pozostaje pod opieką edukatorki, nie dłużej jednak niż 2 godziny
/ oferta dla dzieci 5–10 lat
dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic udaje się na wystawę stałą / 9 zł
dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic ma czas wolny / 20 zł

▪ dziecko pozostaje pod opieką edukatorki, nie dłużej jednak niż 1 godzinę
 / oferta dla dzieci 5–10 lat
 dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw, a rodzic udaje się na wystawę czasową „Stocznia” / 5 zł

BILET ULGOWY
Przysługuje:
▪ dzieciom z niepełnosprawnościami
▪ posiadaczom kart dużej rodziny

BILET BEZPŁATNY
Przysługuje:
▪ dzieciom, które nie ukończyły drugiego roku życia
▪ jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej